Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, reizigers en personen die de dienst personenvervoer van Attent-taxi gebruiken.
Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail, via de website of per fax. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. In dit geval zijn wij niet verantwoordelijk voor misverstanden.

Bij reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer, aantal personen. Voor luchthaven- of station vervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan Attent-taxi niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.

Een reservatie is pas geldig na een bevestiging van ons. Attent-taxi is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vluchtvertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten. Tolkosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

Facturen zijn betaalbaar 14 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Klachten of bezwaren moeten maximum 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend worden doorgegeven om geldig te zijn.

Attent-taxi benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen om personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Attent-taxi zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Attent-taxi kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht zoals files, wegenwerken, stakingen, weersomstandigheden,etc. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer ze door Attent-taxi schriftelijk werden bevestigd.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.

Boekings Voorwaarden

Heenreis

De chauffeur haalt u om het afgesproken uur op. Gelieve vijf minuten voor vertrek klaar te zijn.
Indien er 15 minuten na het afgesproken uur nog geen chauffeur aanwezig is, gelieve ons dan te contacteren op het nummer +32 11-72.72.82 (24/7 bereikbaar voor noodoproepen na kantooruren).

Terugreis van Zaventem

Als we u ophalen op de luchthaven van Brussel kunt u ons vinden aan de Java Coffee Corner met een Attent-taxi logo of een bordje met uw naam erop.

Terugreis vanuit andere vliegvelden

Bij terugkomst op de luchthaven graag even telefonisch contact op het nummer +32 11-72.72.82 opnemen met Attent-taxi nadat u de laatste koffer van de lopende band hebt afgenomen. In overleg kunt u ook andere ophaalafspraken maken met Attent-taxi.

Wijziging vluchturen

Wijzigingen in de vluchturen zullen door ons gecontroleerd worden via de website van de luchthaven, echter indien u reeds op de hoogte bent van afwijkingen in de tijd gelieve dit tijdig aan ons te melden op telefoonnummer +32 11-72.72.82.

Algemene regels

Het is zeer belangrijk om de juiste vluchtinformatie door te geven bij reservatie. Wij vragen u om ons te melden als u vertraging oploopt door verloren bagage, gemiste vluchten, vertraagde doorgang vluchten etc. Wij volgen de aankomstvluchten op, dus in normale omstandigheden zien wij kleine vertragingen via de vluchtinformatie op het internet.

Gelieve ons steeds een mobiel nummer van de reizende persoon te bezorgen, en omgekeerd ook ons noodnummer aan hun. Zo kan er efficiënt ingegrepen worden bij eventuele wijzigingen, vertragingen, etc.
We gaan uit van een normale bagage per persoon. Indien er speciale wensen of zorgen zijn, of u heeft extra bagage, skimateriaal, een rolstoel etc. gelieve dit te melden bij de reservatie.

Betalingen

Bedrijven en particulieren met een klantnummer ontvangen één gedetailleerde factuur per maand. (Vul dan uw klantnummer in op het reserveringsformulier).
Particuliere passagiers betalen (per rit) contant aan de chauffeur. Betreft de boeking een retourrit moet het volledige bedrag volledig op de heenweg worden betaald. Indien u alleen een retourtaxi neemt, dient dit op voorhand betaald te worden.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de rit. Wordt de rit later geannuleerd dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Boek direct een taxi van Attent Taxi.